Home » firma zarejestrowana w anglii » Recent Articles:

Zabezpieczenie zdrowotne dla Pracowników zatrudnionych w Anglii

Kwiecień 2, 2011 Aktualność, Firma w Anglii, Optymalizacja ZUS, Podstawy prawne "optymalizacji Zus-u", Wszystko o Self Employed Możliwość komentowania Zabezpieczenie zdrowotne dla Pracowników zatrudnionych w Anglii została wyłączona

Po 1 maja 2004 jako obywatele Unii Europejskiej mamy możliwość korzystania z dobrodziejstw angielskiej służby zdrowia na równi z obywatelami Wielkiej Brytanii. Z tego prawa korzystać mogą tylko osoby zatrudnione na etacie, bądź tam prowadzące własną działalność gospodarczą. Bezpłatne świadczenia medyczne mogą otrzymać także małżonkowie i dzieci osoby zatrudnionej w Anglii, o ile mają miejsce zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii.

Z wejściem Polski do Unii Europejskiej zyskujemy dostęp do świadczeń medycznych w krajach Wspólnoty. Brytyjska umowa o pracę oraz odprowadzane z jej tytułu składki są dowodem posiadania ubezpieczenia nie tylko na terytorium UK, lecz również w całej UE.

W związku z tym, iż nasi Pracownicy posiadają zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, podlegają  brytyjskiemu prawu w zakresie zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi mają prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich (w tym w Polsce) na koszt Wielkiej Brytanii.

Biuro rachunkowe w londynie

Bezpłatna opieka madyczna dla osób zatrudnionych w UK, przebywających w Polsce

 Firma w Anglii

 

Pełna ochrona zabezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Jeżeli osoba wykonuje działalność zawodową w innym państwie członkowskim (np. w Wielkiej Brytanii), a zamieszkuje na stałe wraz z członkami rodziny w Polsce, to instytucja właściwa w państwie zatrudnienia (tj. w Wielkiej Brytanii) wystawia dla Pracownika formularz E-106, zaś dla jego rodziny formularz E-109, które uprawniają do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce w pełnym zakresie. Dzięki temu osoba ubezpieczona wraz z rodziną mają prawo do opieki medycznej w kraju, w którym jest zatrudniona oraz państwie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 1. Druk E-106 – Zaświadczenie niezbędne w celu uzyskania dostępu do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce dla osoby ubezpieczonej w Wielkiej Brytanii

  Przeznaczenie formularza:

  Dokument wydawany jest osobom uprawnionym na mocy przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenie społecznego  – tak więc dla Pracowników zatrudnionych (ubezpieczonych) w innym kraju UE/EOG (w Wielkiej Brytanii) zamieszkujących w Polsce. Aby skorzystać bezpłatnie ze świadczeń medycznych w Polsce należy go zarejestrować we właściwym oddziale NFZ. Zakres świadczeń wynikających z posiadania druku E 106 jest pełny – taki sam, jak dla osoby ubezpieczonej w Funduszu, opłacającej w Polsce składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Druk E-109 – Rejestracja oraz potwierdzenie praw do świadczeń dla członków rodziny Pracownika mieszkających w innym państwie niż ubezpieczony.

  Przeznaczenie formularza:

  Członkowie rodziny Pracownika, którzy nie posiadają w kraju zamieszkania uprawnień do świadczeń z innego tytułu ubezpieczenia (np. niepracujący współmałżonek lub dzieci Pracownika zatrudnionego w Wielkiej Brytanii) na podstawie wydanego druku E-109 zostaną objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu zatrudnienia osoby ubezpieczonej w Wielkiej Brytanii. Aby rodzina Pracownika zatrudnionego w UK mogła skorzystać bezpłatnie ze świadczeń medycznych w Polsce należy druk E-109 zarejestrować we właściwym oddziale NFZ. Zakres świadczeń wynikających z posiadania druku E-109 jest pełny – taki sam, jak dla osoby ubezpieczonej w Funduszu, opłacającej w Polsce składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
  Osoby ubezpieczone w którymkolwiek z krajów UE/EOG mogą korzystać w Polsce ze świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach. W tym celu muszą legitymować swoje uprawnienia European Health Insurance Card, czyli Europejską Kartą Ubezpieczania Zdrowotnego.

  POSIADAJĄC BRYTYJSKIE DRUKI E-106 ORAZ E-109, CZY TEŻ KARTĘ EHIC, PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ICH LECZENIEM W POLSCE. WSZELKIE KWESTIE ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM KOSZTÓW LECZENIA OSOBY ZATRUDNIONEJ W UK, ZAŚ LECZĄCEJ SIĘ W POLSCE – NA PODSTAWIE W/W DRUKÓW REGULUJĄ MIĘDZY SOBĄ BRYTYJSKIE I POLSKIE ORGANY UPRAWNIONE W TEJ KWESTII.

 

 1. European Health Insurance Card (EHIC)

  Jakie korzyści płyną z posiadania karty?

  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ułatwia obywatelom 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii uzyskanie dostępu do usług związanych z ochroną zdrowia w trakcie czasowego pobytu za granicą. Dzięki tej karcie jej właściciel może uchronić się przed problemami, zaoszczędzić czas i wydać mniej pieniędzy w przypadku zachorowania lub odniesienia obrażeń w czasie pobytu poza krajem, w którym podlega właściwemu ustawodawstwu.
  Osoby posiadające EHIC są uprawnione do świadczeń zdrowotnych, które okażą się niezbędne z medycznego punktu widzenia w ich czasie pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego, uwzględniając charakter świadczeń i przewidywany czas trwania pobytu. Każdorazowo zakres niezbędnych dla danej osoby świadczeń ustala lekarz. Należy jednak pamiętać, że kartę można uzyskać bezpłatnie za pośrednictwem lokalnych instytucji kompetentnych w sferze ochrony zdrowia. Karta uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Natomiast za leczenie w prywatnych placówkach medycznych pacjenci muszą płacić sami.
Uprawnionemu należy udzielić wszystkich niezbędnych świadczeń umożliwiających mu kontynuowanie pobytu tak, aby nie musiał on wracać do kraju w celu leczenia. Innymi słowy, nie można stawiać pacjenta w takiej sytuacji, że jest on zmuszony do powrotu do kraju na leczenie. Lekarz powinien potraktować uprawnionego w podobny sposób i na takich samych zasadach, jak osobę ubezpieczoną w Narodowym Funduszu Zdrowia, czasowo przebywającą w jego rejonie, którą przyjmuje po raz pierwszy. Karta natomiast nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia.

 

Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 210 poz.2135) natomiast zasady ustalania ustawodawstwa właściwego określa m.in. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.

W przypadku wątpliwości co do indywidualnych uprawnień można kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

Kredyt w Polsce na zarobki w Anglii

banery4
Biuro ksiegowe Londyn
www.naszawyspa.com

Rozliczenie Self-employed w UK, Self employed uk rejestracja,

.Jak otworzyc firme w UK, Działalność gospodarcza w Anglii,

Otworzenie Limited Company w Uk,

Child Tax Credit po polsku

Child Tax Credit po polsku - progi dochodowe

Luty 2016
P W Ś C P S N
« Kwi    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29